Open Society Institute Mental Health Initiative
 Club Rotary Timişoara Cetate
 Club Rotaract Timişoara Cetate
 SC Gauss SRL

Parteneri:
Fundaţia de abilitare
"Speranţa"

Copil-Speranţa.ro
The National Attention Deficit
Disorder Information and
Support Service

Asociaţia Nagual

Parteneri media:
TM Press
www.tmpress.ro - Informație curată
Radio România Timişoara
Radio Romnnia Timisoara
TVR Timişoara
TVR Timisoara

   Librarie


Ghid practic pentru părinţi şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Kieran Egan, Ştefan Popenici
PREŢ: 15 RONGhid practic de intelegere a copilului cu ADHD

Ghid practic de înţelegere a copilului cu ADHD
ADHD este o problemă din ce în ce mai des întâlnită în rândul copiilor. Copiii cu ADHD se lovesc de o mulţime de dificultăţi şi provocări. Pentru ei viaţa ar fi mult mai uşoară dacă cei din jur şi-ar face puţin timp pentru a încerca să-i înţeleagă.
PREŢ: 15 RON


Jocul - Invatare si terapie

Jocul – învăţare şi terapie, Timişoara, 2004

Un ghid care dărâmă mitul conform căruia jocul este doar o modalitate prin care copilului îşi consumă energia, se distrează sau pierde timpul. Funcţia principală a jocului este aceea de cunoaştere.

* ediţie epuizată 


Copilul cu autism

Copilul cu autism. Dincolo de uşile închise ale sufletului

ediţia a II-a, Timişoara, 2004

În spatele uşilor închise ale inimii copilului dumneavoastră se află o lume pe care el arde de nerăbdare să o împartă cu dumneavoastră. Trebuie numai să-i daţi sentimentul de siguranţă de care are nevoie ca să aibă încredere, să deschidă uşa şi să vă lase să păşiţi înăuntru.
PREŢ: 10,00 RON


Ghid practic pentru educatorii şi părinţii copiilor cu tulburări de atenţie şi hiperactivitate (sindrom ADHD),
ediţia a II-a, Timişoara, 2004

Sindromul ADD/ADHD este una dintre cele mai comune tulburări de comportament ale copilăriei şi se estimează că afectează 3-5% dintre copiii şcolari. Ghidul oferă informaţii despre: caracteristici, cauze, diagnostic şi intervenţie la copilul cu sindrom ADD/ADHD.
* ediţie epuizată


Despre sexualitate

Despre sexualitate şi adolescenţă, Timişoara, 2004

Maturizarea biologică, afectivă şi în special cea sexuală este tot mai precoce. Adolescenţii au nevoie de răspunsuri la întrebări care adeseori devin retorice, pentru că părinţii şi dascălii ocolesc încă subiectul. Lucrarea încearcă să răspundă la întrebările rostite sau nerostite ale adolescenţilor.
PREŢ: 15,00 RON


Ghid practic pentru părinţi privind intervenţia timpurie, Timişoara, 2004

Unii nou-născuţi trec prin experienţa naşterii fără probleme, dar alţii înfruntă serioase dificultăţi. Acestea pot apărea atât la nou-născuţii prematuri cât şi la cei născuţi la termen. Fiecare copil este special şi are ritmul lui propriu de dezvoltare. Unii copii au nevoie de ajutor în plus; acesta se numeşte intervenţie timpurie.
* ediţie epuizată


Dificultăţi de învăţare la copiii de vârstă şcolară

Timişoara 2006, ISBN: 973-86977-7-8
Fiecare copil are dreptul la educaţie, datoria noastră, în calitate de specialişti în domeniul educaţional cât şi de părinţi, este să-l facem pe copil să-şi dorească educaţia. Dificultăţile de învăţare sunt foarte des întâlnite printre cauzele eşecului şi abandonului şcolar. Informaţiile privind abordarea educaţională a copiilor cu dificultăţi de învăţare se constituie a fi foarte preţioase în sensul efortului nostru, de a preveni eşecul şi abandonul şcolar.
PREŢ: 15,00 RON


Incursiuni în problematica tulburărilor de comportament la copii şi adolescenţi

Timişoara 2006, ISBN: 973-86977-4-3
Comportamentul copilului este oglinda dezvoltării sale psihice. Este reacţia personalităţii lui în formare, faţă de lumea exterioară şi faţă de propria persoană. El oscilează între anumite limite considerate normale la diferite vârste.
PREŢ: 15,00 RON


Ghid practic pentru educatorii care lucrează cu copiii cu dizabilităţi multiple

Timişoara 2006,ISBN: 973-86977-2-7
Un acces la facilităţile oferite de societatea actuală (educaţie, diferite forme de petrecere a timpului liber, ş.a.) este un deziderat al fiecăruia dintre noi. Facilitarea acestui lucru la copiii cu dizabilităţi multiple presupune un demers terapeutic bine constituit şi bazat pe metode şi tehnici specifice, care necesită a fi cunoscute pentru îndeplinirea obiectivului propus – integrarea.
PREŢ: 10,00 RON


Revista „Educaţia Incluzivă” nr.6, ISSN:1843-4762
Incluziunea nu se realizează de la sine. Este un proces sistematic care necesită o atentă implementare şi monitorizare pentru a avea succes. Simpla plasare a copilului cu c.e.s. în clasa obişnuită, fără sprijinul şi resursele necesare, va avea ca rezultat garantat eşecul şcolar. Acesta nu este eşecul şcolar al copilului, ci eşecul şcolii în a respecta dreptul la educaţie al fiecărui copil şi a-i oferi oportunităţi de incluziune.
*editie epuizată


Adaptarea artei limbajului.jpg

Adaptarea artei limbajului, a studiilor sociale şi a materialelor de ştiinţe pentru clasele incluzive
Ed. Mirton,Timişoara 2008, ISBN:979-973-52-0434-1

Profesorii din clasele incluzive se confruntă în mod regulat cu sarcina dificilă de a trebui să modifice curriculum-ul pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. Lucrarea de faţă îşi propune să ajute profesorii în procesul de înlăturare a barierelor de asimilare, pentru a uşura asistarea elevilor în procesul învăţării.
GRATUIT


Adaptarea materialelor de citire şi de matematică pentru clasa incluzivă
Ed. Mirton, Timişoara 2008, ISBN:978-973-52-0413-6

Cartea oferă cadrelor didactice şi specialiştilor din domeniu sugestii şi îndrumări pentru adaptările necesare elevilor cu disabilităţi din clasa obişnuită. Cartea se concentreză pe citire şi matematică, pentru ca dificultatea însuşirii acestor discipline este motivul principal de referire către serviciile educaţionale speciale în clasele primare.
GRATUIT


Către incluziunea cu succes a elevilor cu dizabilităţi: arhitectura instrucţiei
Ed. Mirton, Timişoara 2008, ISBN: 978-973-52-0433-4

Educatorii de la clasele incluzive au nevoie de materiale curriculare adecvate pentru copiii cu disabilităţi. Profesorii trebuie să ajusteze materialele sau prezentările lor pentru a înlătura barierele şi a-i asista pe aceşti elevi în procesul de învăţare.
GRATUIT


Design universal pentru învăţare. Un ghid pentru profesori şi specialişti în educaţie
Ed. Mirton, Timişoara 2008, ISBN: 978-973-52-0420-4

Designul universal pentru învăţare (DUI) oferă profesioniştilor din domeniul educaţiei un cadru conceptual pentru crearea tehnicilor instrucţionale flexibile, accesibile şi echitabile, astfel încât mediul şcolar să răspundă nevoilor individuale de învăţare. Acest ghid practic ajută profesotul să înţeleagă, să planifice şi să implementeze DUI în clasă şi în alte medii academice. Temele de discuţie şi aplicaţiile propuse sprijină consolidarea informaţiei prezente în carte.
GRATUIT


Ghid de educţie specială pentru directori
Ed. Mirton, Timişoara 2008, ISBN: 978-973-52-0421-1

Responsabilităţile unui director în ceea ce priveşte serviciile de educaţie specială pentru elevi includ oferirea de facilităţi adecvate, selecţionarea unui personal calificat corespunzător, parteneriate cu părinţii şi programe riguroase pentru elevi.
GRATUIT


Ce trebuie să ştie fiecare educator din educaţia specială. Etică, standarde şi repere pentru educatorii din educaţia specială
Ed. Mirton, Timişoara 2008, ISBN:978-973-52-0435-8

Standardele prezentate în această ediţie continuă tradiţia de 75 de ani a Consiliului pentru Copii Excepţionali să ofere îndrumări colegiilor şi universităţilor care pregătesc profesorii sau care dezvoltă noi contexte de licenţiere pentru educatorii din educaţia specială.
GRATUIT


Revista "Educaţie incluzivă" nr.7,
ISSN: 1843-4762
* ediţie epuizată


Revista "Educaţie incluzivă" nr.8,
ISSN: 1843-4762
GRATUIT


Primii ani din viaţă. Dezvoltarea copilului 0-3 ani
Ed. Mirton, Timişoara 2008, ISBN: 978-973-86977-8-2

La vârsta copilăriei mici (0-3) ani se înregistrează transformări multiple şi spectaculoase, cele mai rapide şi intense acumulări. Lucrarea oferă informaţii utile privind aspecte ale dezvoltării motorii, cognitive, socio-emoţionale, a comunicării, a autonomiei personale.
PREŢ: 10,00 RON


Parteneriat pentru educaţie incluzivă - raport
Editura Corint, 2009, ISBN: 978-973-1715-29-2

Care este starea educaţiei incluzive în Europa şi în România? Proiecte, modele, iniţiative, pregătirea şi percepţiile profesioniştilor din domeniul educaţiei. Un raport despre politicile educaţionale privind incluziunea şcolară a copiilor cu c.e.s.
GRATUITPentru comandă de carte puteţi folosi rubrica CONTACT.

Vă rugăm să menţionaţi: numele dumneavoastră, adresa exactă, un număr de telefon la care puteţi fi găsit(ă), varianta de livrare preferată (poştă sau curierat), precum şi titlul cărţilor pe care doriţi să le achizitionaţi. Taxele de expediere se achită la ridicarea coletului, iar contravaloarea cărţilor se achită prin poştă sau bancă.


 Continental Corporation
 Hotel Strelitia Timisoara
 Arcatim Farmaceutice SA
  

      

   Creare cont nou
   Recuperare parola


 

 

      


 
Un nou început. Inaugurarea noului sediu al F.A. Speranţa,
3 decembrie 2013

Campania "ADHD EXISTĂ"

FLASHMOB ADHD EXISTĂ


Curs de formare: Evaluare şi intervenţie în cadrul tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie  Acasă| Dezvoltare| ADHD| Articole şi Studii| Evenimente| Librărie| Centrul de resurse| Întrebări frecvente| Galerie foto| Forum| Contact
Copyright (c) 2011-2014 www.adhd-speranta.ro. All rights reserved. Website by Bin Soft&Hard